produserer 100 kubikk mens konkurrenten produserer 30.

samme tid og til samme kostnad.

 

 

Effektivt og miljøvennlig

Saltblandeverket kan flyttes der det er behov for saltløsning og blandes på stedet. Dette fører til en stor effektivisering da en kun transporterer tørrstoff og ikke saltløsning over lengre avstander.

Enkel konstruksjon - enkel å bruke.

Smartblanderen har ein svært enkel konstruksjon for å minimere vedlikeholdsbehov og er designet slik at man enkelt skal kunne tippe salt direkte i, eller laste ved hjelp av hjullaster eller grabb. 

Smartblanderen krever vesentlig mindre personell enn tilgjengelige anlegg i dag og kan produsere inntil 100m3 saltløsning uten tilsyn.

Tilpasset krokløft

Smartblanderen er tilpasset standard krokløftbil og kan trekkes med seg ut hvor en skal drive salting, og man blander etter behov på stedet. Smartblanderen kan leveres med pumpe for produksjon fra sjø/vann eller for tilknytning til trykkvann.

Det finnes ikke lignende løsninger på markedet i dag.

I tillegg til en stor effektivisering er miljøperspektivet viktig også da dette vil redusere mye tomkjøring og transport av større volum ferdigblandet løsning.Be om demonstrasjon av Smartblanderen
det mobile saltblandeverket

Fyll ut skjemaet under og vi kontakter deg for avtale av demonstrasjon , eller ring oss nå: 957 31 092

 
Tlf. eller e-post