OPTIMALE LØSNINGer til renovasjon, transport og vedlikehold av vei. 

Smart Container AS er etablert for å levere optimale produkter og tjenester til renovasjon, transport og aktører innen vedlikehold av vei. I de tilfeller vi mener det ikke finnes gode nok løsninger på markedet utvikler og produserer vi egne løsninger som vi gjør tilgjengelig for våre kunder. Vi både selger og leier ut løsninger alt etter hva som passer vår kundes forretningsmodell.

Bred bransjeerfaring

Grunnleggerne av selskapet har bred bransjeerfaring med praktisk vinkling som utførende aktører innen renovasjon, transport og vedlikehold av vei. Dette er med på å drive løsningene våre i en hensiktsmessig, praktisk og funksjonell retning, noe vi mener er avgjørende for sluttbrukere i en hver oppgave en skal løse. Vi ser at dette blir ytterligere viktig i dagens kostdrevne marked. Vi tar mål av oss å effektivisere disse bransjene igjennom smarte og fleksible løsninger.

Løsningene vi produserer skal være effektive, enkle å bruke, ha minimalt vedlikeholdsbehov og maksimal levetid. Dette er kriterier vi setter først på listen når vi utvikler nye produkter eller vurderer hva vi tar inn i porteføljen vår og gjør tilgjengelig for våre kunder.

HMS- og kvalitetspolitikk

Vi skal levere maskiner og utstyr som er varige og robuste. Våre kunder er viktig for oss, og vi skal levere våre produkter etter kundens spesifikasjoner. 

Vi skal bistå med gode løsninger for våre kunder. 

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi skal til en hver tid sørge for at de beholder og tilegner seg riktig kompetanse. Ingen skal skade seg eller utsettes for fare. 

Vi skal levere som avtalt, riktig første gang. Vi skal etterstrebe for å kontinuerlig forbedre oss og våre produkter. 

Vi skal kjenne våre kunders krav, og være i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Vi skal produsere våre maskiner og utstyr på mest mulig miljøvennlig måte.